Oferta

Medycyna biologiczna patrzy na człowieka w sposób całościowy, metody diagnostyki uwzględniają zależności między różnymi narządami organizmu.

Zwraca uwagę na często pomijane niedobory pierwiastków śladowych, witamin, zaburzenia regulacji wynikłe z istnienia ognisk chorobowych (np. zależności między chorymi migdałkami a zaburzeniami czynności serca) , obciążenia geopatyczne itd.

Docierając do źródła dolegliwości zaleca w pierwszym rzędzie metody terapii naturalnej , aby nie obciążać organizmu niechcianymi skutkami ubocznymi leków.

Stąd oferuje środki roślinne, mineralne (homeopatia, ziołolecznictwo) , zabiegi oparte na elektroakupunkturze oraz inne metody przyjazne dla żywych stworzeń tzw. „biologiczne”.

Kontakt

Formularz zgłoszeniowy

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Medyczne VERDE, ul. Bonifraterska 3/11 m.76, 00-203 Warszawa. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

    [recaptcha]

    Centrum Medyczne VERDE

    kontakt-mapa_03