Szkolenia archiwalne

/Szkolenia archiwalne
Szkolenia archiwalne2018-08-04T23:36:29+02:00

W dniach 06 do 08.04.2018 r., Centrum Medyczne Verde zaprasza na wykłady dr Olgi Fatuły która niezwykle interesująco przedstawia obrazy leków homeopatycznych ze Świata Zwierząt, prezentując grupy mało dotąd znane. Wykład poświęcony będzie rybom i innym stworzeniom wodnym oraz wybranym grupom płazów.

Obrazy mięczaków są dość dobrze opisane i ich dominujący temat ‘bezpieczeństwa i zabezpieczenia życia’ nie jest nam obcy. Jednak odniesienie tych leków do tablicy Mendelejewa według rzędów i faz, stanowi wielce praktyczne uzupełnienie, pomagające w różnicowaniu tych i innych leków wodnych takich jak jeże i węże morskie, anemony, koralowce, meduzy. Ryby to duża grupa leków o obrazie często błędnie rozpoznawanym. Schorzenia pacjentów potrzebujących leków rybich dotyczą m.in. układu tablicy Mendelejewa według rzędów i faz, stanowi wielce praktyczne uzupełnienie, pomagające w różnicowaniu tych i innych leków wodnych takich jak jeże i węże morskie, anemony, koralowce, meduzy. Ryby to duża grupa leków o obrazie często błędnie rozpoznawanym. Schorzenia pacjentów potrzebujących leków rybich dotyczą m.in. układu endokrynnego (problemy z tarczycą) trzustki (cukrzyca), układu nerwowego ( bezsenność, hiperaktywność)

W grupie płazów (np. żaby) mamy do czynienie podobnie jak u owadów z metamorfozą, w której kolejne formy rozwojowe nie są do siebie podobne, a nawet środowisko ich życia może być odmienne. W tej grupie leków odnajdujemy wiele problemów skórnych oraz problemów rozwojowych. Metamorfoza tych stworzeń może trwać całe życie, a ponieważ możliwe jest również trwałe zatrzymanie rozwoju w określonej fazie – możemy stosować te leki z powodzeniem w pediatrii. Dokładnie miejsce seminarium będzie podane na kilka dni przed i będzie zależało od ilości uczestników.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zapisów.
Wpłaty do 01.03. 2018 – 1200 zł.
W dniu seminarium opłata będzie zwiększona do 1400 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto organizatora CENTRUM MEDYCZNE VERDE
00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 3/11 lok. 76

Numer konta 49 1140 2004 0000 3802 3606 8280
Tytułem: za kurs z dr Olgą Fatułą dodając swoje imię i nazwisko.

W cenie jest kawa, herbata, ciastka, owoce cały dzień. Lunch należy zakupić we własnym zakresie. Informacje pod numerem telefonu 22 827 16 12 codziennie od 10 do 18 ( za wyjątkiem sobót i niedziel)
Jeżeli ilość osób będzie powyżej 30 cena kursu wyniesie 1000 zł.


Once again we will be able to listen to Olga Fatuła in her lectures from the 6th to 8th of April, 2018. Being extremely interesting in depicting images of homeopathic medicines from the Animal Realm, the Doctor presents so far not well known groups.
The previous lecture by Doctor Fatuła introduced us to the world of insects, including the fascinating image of medications obtained from butterflies.
The next lecture will be devoted to fish and other aquatic creatures as well as selected groups of amphibians.

Images of molluscs are well described and their prevailing issue of ‚safety and security of life’ is the subject we are familiar with. However, the reference of these remedies to the Mendeleev table according to rows and phases, is a very practical completion which helps to differentiate these and other water medications such as sea urchins and sea serpents, anemones, corals and jellyfish.

Fish is a large group of medications with an image often misdiagnosed. Disorders of patients in need of fish medicines relate to, among others, endocrine system (thyroid problems), pancreas (diabetes), nervous system (insomnia, hyperactivity).

In the group of amphibians (e.g. frogs) we deal with, similarly to insects,metamorphosis in which subsequent developmental forms are not similar to each other, and even their habitat may differ. In this group of medications we find numerous skin problems and development problems. Metamorphosis of these creatures can last a lifetime, and as the permanent cessation od the development in a particular phase is possible as well – we can use theseremedies successfully in pediatrics.

                                                       

W dniach 15.07-23.07.2018r. W Centrum Medycznym Verde będzie przyjmowała pacjentów Profesor Chandrika Veeramuni –specjalistka medycyny ajurwedyjskiej ze Sri Lanki  jedna z najlepszych – najskuteczniejszych lekarzy mająca 4 specjalizacje i wiele lat praktyki klinicznej. Obecnie prowadzi prywatną praktykę w klinice ajurwedyjskiej stosując wyłącznie naturalne terapie.
Dr Veeramuni oprócz doskonałego przygotowania i doświadczenia, ma swoisty dar odczytywania wszelkich zaburzeń w organizmie. „Prześwietla” człowieka na wylot. Pani doktor podczas stawiania diagnozy sama informuje pacjenta o wszelkich zaburzeniach, dolegliwościach z przeszłości i obecnych, symptomach, stanie energetycznym, a… nawet o cechach charakteru, emocjach i relacjach z otoczeniem! Pacjent ma często wrażenie, że Pani doktor jest jasnowidzem.

Uwaga!
Zostały ostatnie wolne miejsca na wizyty indywidualne. Obowiązują wcześniejsze zapisy.
tel. (22) 827 16 12